Privat-konto

Allerede har en konto? Log ind nu

Priser

Dage 30
Priser fra 1.495 ,-

Priser er eksklusiv moms

Udfyld

Payment types: Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Allerede har en konto? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Ansættelsesbevisloven - Læs her, hvis du er lønmodtager

Ansættelsesbevisloven 

Det er vigtigt, at du som lønmodtager sætter dig ind i hvilke vilkår, der gør sig gældende i ansættelsesforholdet mellem dig og din arbejdsgiver. 

Ansættelsesbevisloven er lavet for at sikre, at du som lønmodtager får alle de væsentligste informationer om vilkårene i ansættelsesforholdet. I dette indlæg kan du læse alt, hvad du behøver at vide om ansættelsesbevisloven. 

Hvem er omfattet af ansættelsesbevisloven? 

Har du haft dit arbejde mere end én måned samt arbejdet mere end 8 timer om ugen, så har du ret til at modtage et ansættelsesbevis fra din arbejdsgiver. Dette bevis skal senest modtages en måned efter, at ansættelsen finder sted. Hvis du ikke har en gennemsnitlig arbejdstid på 8 timer om ugen under ansættelsens begyndelse, vil din arbejdsgiver have oplysningspligt, når du indenfor de seneste 4 uger har haft en gennemsnitlig arbejdstid, der ugentligt overstiger 8 timer. 

Har du nogensinde undret dig over, hvilke punkter en ansættelseskontrakt skal indeholde, så skal du læse med i næste afsnit. 

Oplysninger din ansættelseskontrakt skal indeholde

Under de følgende punkter kan du se, hvilke oplysninger arbejdsgiveren er forpligtet til at informere dig om på dit ansættelsesbevis:

 1. Arbejdsgiveren og lønmodtagerens navn og adresse 
 2. Arbejdsstedets beliggenhed

Hvis arbejdet ikke kan udelukkes til én adresse, skal arbejdsgiveren oplyse om, at arbejdet udføres forskellige steder. Derudover skal arbejdsgiveren enten oplyse hovedsæde for virksomheden eller sin egen adresse 

 1. En beskrivelse af det arbejde som lønmodtageren skal udføre for virksomheden, eller en angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 2. Tidspunkt for ansættelsens begyndelse
 3. Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, skal den forventede varighed på ansættelsen oplyses
 4. Lønmodtagerens rettigheder i forhold til betalt ferie. Her skal det oplyses, om løn bliver udbetalt under afholdelse af ferie 
 5. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren er berettiget til ved ansættelsens begyndelse. Det forventes også oplyst hvilke tillæg og andre løndele såsom pensionsbidrag el. kost og logi, som lønmodtagere har ret til ud over lønnen
 6. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid 
 7. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der indgås overenskomster eller aftaler med parter uden for virksomheden, så skal der oplyses om, hvem disse parter er 
ansættelsesloven for ansatte

Alle disse oplysninger kan overleveres via en skriftlig erklæring, hvor der oplyses om alle de ovenstående vilkår for ansættelsesforholdet. Arbejdsgiveren kan også lave en skriftlig arbejdskontrakt eller et ansættelsesbrev. Endnu en mulighed er at meddele oplysningerne i et eller flere dokumenter. Her er arbejdsgiveren dog forpligtet til at oplyse punkt 1-4 samt punkt 8 og 9 i mindst et af dokumenterne.

Hvis du arbejder i udlandet, er der nogle ekstra punkter, som skal opfyldes. Disse punkter uddybes i det følgende afsnit. 

Arbejde i udlandet 

Hvis du arbejder udenfor Danmarks grænser i et eller flere andre lande, og du arbejder udenlands i mere end 1 måned, skal det stå i ansættelseskontrakten og være dig i hænde inden afrejse. Udover de ovennævnte punkter, som skal indgå i ansættelseskontrakten, er det et krav, at følgende punkter indgår i kontrakten: 

 1. Varigheden af det arbejde, der udføres i udlandet
 2. Valutaen, som lønnen udbetales i
 3. I givet fald de fordele i naturalier og kontanter, der er i forbindelse med opholdet i udlandet
 4. I givet fald skal vilkårene for lønmodtagerens tilbagevenden til hjemlandet oplyses 
 5. Om der er taget skridt for at få udstedt de nødvendige attester vedrørende udstationeringen

Lige meget, om du arbejder i udlandet eller i Danmark,  kan der ske ændringer i dine ansættelsesvilkår. Læs videre om arbejdsgiverens oplysningspligt, hvis sådanne ændringer skulle forekomme. 

Er der sket en ændring i dine ansættelsesvilkår? 

Arbejdsgiveren har pligt til at give dig skriftlig besked ved enhver ændring, som foretages i dit ansættelsesforhold. Dette skal ske senest 1 måned efter, at ændringen træder i kraft. Der er dog en undtagelse. Hvis ændringen skyldes forandringer  i love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, så kan arbejdsgiveren henvise til disse. 

En ansættelseskontrakt er vigtig. Derfor har du også mulighed for at reagere, hvis du ikke har modtaget din ansættelseskontrakt, eller den er mangelfuld. Dette uddybes i næste afsnit. 

Min arbejdsgiver har ikke overholdt oplysningspligten, hvad gør jeg? 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver har overholdt sin oplysningspligt, så kan du indberette sagen til Arbejdsmarkedets Ankenævn, hvor de vil afgøre din sag. 

Er det tilfældet, at din arbejdsgiver ikke har overholdt oplysningspligten, kan du modtage en godtgørelse fra domstolene. Godtgørelsens størrelse afhænger af sagens omstændigheder, hvor der vil blive lagt vægt på, om manglen på ansættelseskontrakten har haft konsekvenser for dig som lønmodtager. Godtgørelsen vil som udgangspunkt ikke overstige 13 ugers løn, medmindre der er skærpede omstændigheder, som kan føre til, at godtgørelsen højnes til 20 ugers løn. 

Det vil ikke være muligt at modtage mere end 1000 kr. i godtgørelse, hvis manglen på ansættelseskontrakten har været uden betydning for ansættelsesforholdet. 

Vil du vide mere om ansættelsesbevisloven, kan du finde mere information om enmet her.

Nu er du klar til næste fase, nemlig:

Persondatapolitik | Regler og betingelser