Privat-konto

Allerede har en konto? Log ind nu

Priser

Dage 30
Priser fra 1.495 ,-

Priser er eksklusiv moms

Udfyld

Allerede har en konto? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Sortér

Efter region

Efter branche

Stillinger

Ledige stillinger

Sortér efter
  • Atea

   31. Maj

   Vores graduate program har en varighed på 24 måneder, og hos os får du ansvar og udfordringer fra første dag. I løbet af programmet får du indgående kendskab til Atea koncernen, vores forretningsprocesser og samarbejdet med vores partnere og kunder. Du kommer igennem et sjovt og lærerigt program og får mulighed for at arbejde sammen med andre skarpe hjerner.

   Du bliver ansat i én afdeling og derudover kommer du på længerevarende besøg i andre afdelinger.

   Din personlige udvikling er i fokus gennem hele forløbet og vi sikrer, at du tilegner dig de relevante kompetencer og færdigheder.

   Programmet har flere forskellige spor, så dit første skridt er at finde ud af, hvor i Atea du aller helst vil være graduate. Du kan læse mere om de forskellige spor længere nede på siden.

   Om dig

   Vi vil gerne have at du lykkes bedst muligt som graduate. Udgangspunktet for det er, at du besidder følgende kvalifikationer:

   • Du afslutter eller har netop afsluttet en videregående uddannelse på kandidatniveau (CBS, IT-U, DTU)
   • Du udviser initiativ, selvstændighed og tager ansvar
   • Du har gennemslagskraft og arbejder fokuseret
   • Du har et åbent sind og er god til at skabe relationer
   • Du når dine personlige og arbejdsrelaterede mål
   • Du er flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale

   Atea tilbyder dig 

   • Et sjovt og lærerigt uddannelsesprogram
   • Stærkt socialt og fagligt fællesskab
   • Fokus på faglig udvikling og certificeringer
   • Mulighed for fastansættelse efter endt uddannelse

   Tips til din ansøgning

   • Gør dit CV overskueligt og læsevenligt. Få en anden til at læse det igennem, så du undgår slåfejl og sikrer, at det giver mening for en udenforstående
   • Husk at skrive erhvervserfaring på, også selvom du tror at det ikke er relevant
   • Skriv kort om hvad du laver i din fritid
   • Vær tydelig omkring din motivation for et graduate program og hvorfor det skal være hos Atea
   • Upload dine seneste eksamensbeviser

   Ateas kontoradresser

   Læs mere
  • Deloitte

   31. Maj

   Are you striving to develop within the field of auditing, and would you like to make an impact, while evolving in a dynamic and inclusive culture founded on cooperation, curiosity and high ambitions? If so, apply now and become a part of Deloitte’s ChangeMaker Programme starting August 2022 and dive into your passions. The choice is yours!

   Become auditor of the future with Deloitte
   Our Audit & Assurance Graduate Programme is called The ChangeMaker Programme. It is a 2-year full time programme that gives you the opportunity to get hands-on experience within auditing with the possibility of simultaneously continuing your studies. To make sure we set you up for success, we have built an internal training programme empowering you to use, improve and challenge the way we audit our clients. Furthermore, you will be assigned hours for your studies to ensure your theoretical development. The programme furthermore allows you to focus your career path in accordance with your passions.

   At Deloitte, we focus on solving the issues of our clients, and therefore our auditors specialise in specific markets, segments and industries. During the recruitment process we will help you decide which of our client segments you are best qualified for and most motivated to specialise in when you join as a ChangeMaker. Whatever clients you work with, we will make sure you are set up to succeed. Learn more about our segments on our career site here.

   Exciting tasks await you
   Working as an auditor in Deloitte, your main base will be at the Deloitte office. Work location will however vary from time to time, depending on the tasks and clients in question. Common to most projects is that they are carried out on a team basis yet including some individual tasks and timelines that need to be met.

   During the first period, your assignments will comprise a wide range of tasks that include:

   • Analysis and understanding of clients’ internal control environment within: handling of staff costs, accounts payable, debtors and other accounting areas.
   • To perform risk assessments of accounting areas based on your knowledge about a client’s structure and internal processes.
   • On-going and increasing dialogue with clients from day one on your journey to become a trusted advisor.
   • To be part of the year-end process in close cooperation with an experienced audit team, including audit of miscellaneous items in order to ensure that the financial statements give a true and fair view.
   • Preparation of financial statements within different sizes of companies.

   We foster a culture that encourages you to take the lead at your specific level of development. Your professional and personal development will be guided by a coach, who will assist you in overcoming challenges. Over time, you will take part in training younger colleagues and be in charge of client teams.

   You have the following skills and experience

   • As a person you are curious and passionate about developing your skills within auditing and client relations. You are ambitious and enjoy learning and challenging the status quo in a humble manner.
   • Having an interest in innovative and digital solutions and the capability to use this as lever for business puts you one step ahead.
   • Experience from other work relevant employments or other high commitments such as volunteer work or sports will also be considered of great importance.
   • You can become a ChangeMaker at different stages in your career. We picture you as either still studying or having completed one of the following educations with great results: a MSc in Business Administration and Auditing (CMA), a BSc in Economics and Business (HA) or Financial Management and Services, a Graduate Diploma (HD) or another financial education.
   • Proficiency in verbal and written Danish is a requirement.

   Click the apply button above if you are ready to join our team. Send your application, CV and grade transcript from your current and previous education - tips and tricks for your application can be found on this page.
   Please be aware that your application will not be reviewed until we have all the requested documents including your grade transcripts. We regularly host interview and assessment days, so we recommend that you submit your application as soon as possible. You can write your application in either Danish or English according to your preference.

   Get more info on our ChangeMaker programme at changemaker.deloitte.dk and follow Deloitte Denmark on Instagram or watch our ChangeMaker talk show here.

   Please do not hesitate to contact our recruiters or use the chat function below if you have questions about the position or Deloitte. Please accept cookies on this site to use our chat.

   We are looking forward to connecting with you!

   ********************************************************************************

   Bliv fremtidens revisor hos Deloitte
   Vi kalder vores Audit & Assurance Graduate Programme for The ChangeMaker Programme. Det er et 2-årigt fuldtidsprogram, der giver dig mulighed for at få praktisk erfaring inden for revision med mulighed for samtidig at fortsætte dine studier. For at sikre os, at du oplever succes, har vi udviklet et internt uddannelsesprogram, der vil ruste dig til at anvende, forbedre og udfordre den måde, vi reviderer vores kunder på. Derudover får du tildelt timer til dine studier for at sikre din teoretiske udvikling. Programmet giver dig også mulighed for at skabe din egen karrierevej i overensstemmelse med din passion.

   Hos Deloitte har vi fokus på at løse vores kunders problemer, og vores revisorer specialiserer sig derfor i specifikke markeder, segmenter og brancher. I rekrutteringsprocessen hjælper vi dig med at beslutte, hvilke af vores kundesegmenter du er bedst kvalificeret til, og hvor du er mest motiveret til at specialisere dig, når du bliver ChangeMaker. Uanset hvilke kunder du arbejder med, vil vi sikre os, at du oplever succes. Du kan læse mere om vores segmenter på vores karriereside her.

   Spændende opgaver venter dig
   Som revisor i Deloitte vil din primære base være på Deloitte-kontoret. Arbejdsstedet vil dog ofte variere afhængigt af de pågældende opgaver og kunder. Fælles for de fleste projekter er, at de udføres i teams, dog med nogle individuelle opgaver og tidsfrister, der skal overholdes.

   I den første periode vil dit arbejde omfatte en lang række opgaver, bl.a.:

   • Analyse og forståelse af kundernes interne kontrolmiljø inden for: varetagelse af personaleomkostninger, kreditorer, debitorer og andre regnskabsmæssige områder.
   • Udførelse af risikovurderinger af regnskabsområder baseret på din viden om en kundes struktur og interne processer.
   • Løbende og mere dialog med kunder fra første dag på din rejse mod at blive en betroet rådgiver.
   • Deltagelse i regnskabsafslutningen i tæt samarbejde med et erfarent revisionsteam, herunder revision af diverse poster for at sikre, at årsregnskabet giver et retvisende billede.
   • Udarbejdelse af årsregnskaber for virksomheder af forskellig størrelse.

   Vi dyrker en kultur, hvor du opmuntres til at tage ansvar og lede på netop dit udviklingsniveau.  Din faglige og personlige udvikling vil være i fokus, og du vil blive tildelt en coach, som vil hjælpe dig, når du møder udfordringer. Med tiden vil du tage del i oplæringen af yngre kolleger og bliver ansvarlig for kundeteams.

   Du har følgende kvalifikationer og erfaring

   • Som person er du nysgerrig og brænder for at udvikle dine kompetencer inden for revision og kunderelationer. Du er ambitiøs og elsker at lære og udfordre status quo på en ydmyg måde.
   • Din interesse for innovative og digitale løsninger samt evnen til at bruge den som løftestang til at skabe forretning bringer dig et skridt foran.
   • Relevant erhvervserfaring eller anden aktivitet, hvor du har udvist stort engagement som fx frivilligt arbejde eller sport, vægtes også højt.
   • Du kan blive ChangeMaker på forskellige stadier i din karriere. Vi forestiller os, at du enten er i gang med eller har afsluttet en af følgende uddannelser med et godt resultat: cand.merc.aud., HA, HD, Professionsbachelor i Finans eller anden finansiel uddannelse.
   • Beherskelse af dansk, både mundtligt og skriftligt, er en forudsætning.

   Klik på “Apply” ovenfor, hvis du er parat til at blive en del af vores team. Send os din ansøgning, dit CV og karakterudskrift fra din nuværende og tidligere uddannelse – tips og tricks til din ansøgning finder du her på siden.
   Du skal være opmærksom på, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før vi har modtaget alle de ønskede dokumenter. Vi afholder interview- og assessment days løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Din ansøgning kan være enten på dansk eller engelsk – det er helt op til dig.

   Læs mere om vores ChangeMaker Programme på changemaker.deloitte.dk og følg Deloitte Danmark på  Instagram eller se vores ChangeMaker talkshow her.

   Du er velkommen til at kontakte vores rekruttør eller bruge nedenstående chatfunktion, hvis du har spørgsmål til stillingen eller Deloitte. For at kunne bruge vores chatfunktion, skal du acceptere cookies på denne website.

   Vi glæder os til at høre fra dig!

   Heidi Lindberg Hadsund
   Recruiter for Audit & Assurance
   hhadsund@deloitte.dk
   +4530935978

   Læs mere
  • Nordea

   30. Jun

   Nordea Graduate Programme

   0900, København C

   Kickstart your career after graduating

   No matter whether you seek a career in markets, IT, business or compliance, you can find opportunities at Nordea. We can always offer exciting new career paths, as we follow the latest trends of the dynamic, digital world of banking.

   If you're looking for something much more than the run-of-the-mill graduate programme, you've come to the right place. We enable you to develop both personally and professionally. You'll get the freedom to take ownership right from the start. In turn, we give you space to explore various areas of Nordea and, above all, to follow your passions.

   Are we a match?

   We're looking for young talents with a collaborative and growth mindset. A few check points to keep in mind before applying:

   • Your Master’s degree has been completed before joining
   • You have excellent English skills
   • You have less than two years of post-academic work experience

   Nordea Graduate Programme

   Kickstart your career after graduating

   No matter whether you seek a career in markets, IT, business or compliance, you can find opportunities at Nordea. We can always offer exciting new career paths, as we follow the latest trends of the dynamic, digital world of banking.

   If you're looking for something much more than the run-of-the-mill graduate programme, you've come to the right place. We enable you to develop both personally and professionally. You'll get the freedom to take ownership right from the start. In turn, we give you space to explore various areas of Nordea and, above all, to follow your passions.

   Are we a match?

   We're looking for young talents with a collaborative and growth mindset. A few check points to keep in mind before applying:

   • Your Master’s degree has been completed before joining
   • You have excellent English skills
   • You have less than two years of post-academic work experience 

   What can you expect

   The programme is for 2 years, where you’ll have rotations during that time with clear learning objectives to support your growth. 
   An essential position with challenging assignments  
   You’ll enter a focused track within a specific business area to boost your career
   Boot camps and knowledge sharing webinars
   Support on your personal and professional development including mentoring, coaching and feedback. 
   A memorable and enjoyable way to start your career with us

   Apply

   We are now hiring graduates! Check out our open positions. We look forward to hearing from you!

   You can also create an alert and be the first to know about graduate opportunities at Nordea. 

   Læs mere
  • Novozymes A/S

   31. Maj

   Be part of the finance future

   In Novozymes, we make a difference for billions of people around the world through our products every day. Our International Finance Graduate Program is designed to develop the next generation finance professionals to make a difference for Novozymes - and the world.

   "As the International Finance Graduate Program Manager, I aim to push graduates to the edge of their comfort zones where they develop as individuals and deliver value to the organization during their rotations while growing as a group outside the rotations.

   Throughout the program, your personal and professional development will be supported on a day-to-day basis by the department manager and continuously by me as manager of the program."

   What's in it for you?

   We offer you a unique opportunity to grow and develop yourself in a world-leading biological company.

   Program characteristics

   • A small group of graduates to ensure maximum attention from your graduate manager

   • High focus on personal development throughout the program

   • Challenging and rewarding rotations across all finance functions

   • Flexibility during the program to tailor-make rotations towards personal interest

   • Becoming a part of a company that enables the world to become more sustainable

   It is important for us to find the right candidates, but also that Novozymes is the right match for you. You will develop various skills during the graduate program and become empowered to take on responsibility and make decisions impacting the business.

   Whom are we looking for?

   We will be looking for talented and motivated applicants that are ready to join Novozymes from September 2021.

   Professional skills

   • A relevant master's degree from 2020 or 2021 with top academic achievements

   • Relevant work experience during your studies that demonstrates the ability to learn in new environments

   • An international mindset, with global experience from exchange semesters, working or volunteering

   • A team-player mindset, excellent communication skills, high drive and an eagerness to learn

   Personal skills

   • A great desire to work in a world-leading company within biological solutions

   • A proactive mindset and an eagerness to learn

   • Ambitions for not only your own success but also for the entire team/company

   Program Manager

   Julie Hvam Alhgreen

   Læs mere
  • Siemens Gamesa

   31. Maj

   What do you want to do with your future? If the answer is kick-start your career with a global two-year program that offers the opportunity to work abroad, then the Siemens Graduate Program (SGP) is for you.

   Three challenges. Two years. One incredible experience.

   Over two very exciting years, you’ll gain all the skills and knowledge you need to build a successful career at Siemens. The two years consist of three challenging assignments. For one of them you’ll work abroad at one of our 1,700 worldwide locations. With each assignment you will gain a deep insight of our business, invaluable experiences and lasting contacts.

   At the start of the program, you’ll be assigned a personal mentor. Together, you’ll decide what your program will look like and determine the general direction of your career path. This will be based on your qualifications and interests, as well as what’s important for us as a business.

   It’s important to us that you’re put into the right department from day one as this is a working program; it’s all about learning by doing. You’ll be actively integrated into the day-to-day business of your project teams, assuming full responsibility for the tasks assigned to you.

   We’re looking for people who want to take on the challenges of tomorrow. Think this is you? Join us.

   Grow your network. Grow your skills.

   Our training landscape will provide you with all the basics you need for a successful start as a leader in the organization. Besides developing your leadership skills, you will learn how to communicate effectively, become more self aware and gain valuable business and company knowledge. Additionally, you’ll be given the chance to help us tackle some of the current challenges we face. You’ll also get to meet with our SGP participants from over 20 different countries at the annual SGP World Conference.

   Læs mere
  • Valcon

   31. Maj

   Graduate programme at Valcon

   1500, København V

   ARE WE A GOOD MATCH?

   Valcon is always looking for ambitious and talented candidates. Both for our position as junior consultant, which you are welcome to apply for when you have started your Master’s, and our graduate programme targeted at recent graduates and candidates who are in the beginning of their career.

   The perfect candidate has the right professional qualifications. We are looking for candidates with strong analytical skills and entrepreneurial spirit who are able to carry out the great ideas in practice. Our perfect candidate has solid problem-solving competences and thrives on taking on responsibility for leaving lasting footprints with our clients.

   It is one thing to have the right professional competences. It is another to possess the qualities matching our culture – a culture that we think is rather unique. Our culture is based on our core values: competences, performance, joy and integrity, and in our daily work, we are characterised by having ambitions but no sharp elbows and an informal culture without a rigid hierarchy in which we cooperate across business areas and levels. In Valcon, we pull together.

   HAPPINESS IN FUTURE TENSE

   In Valcon, we are taking employee satisfaction to the next level. We have launched a cooperation with The Happiness Research Institute to find out how we can become the happiest company in the world. This will not happen overnight, but the happiness and welfare of our people are always at the core of what it means to work in Valcon. We work continuously on providing the best possible framework that will enable our people to realise their full potential.

   WHAT TO EXPECT AS A GRADUATE

   We have developed a well-structured training programme for young professionals in Valcon which will ensure that you gain the competences that will make you a world-class consultant. You will continuously receive the necessary feedback from either a buddy, mentor, leader or project manager who will ensure that you will continue to develop in your daily work. Your training and work with our clients will ensure your steep learning curve at the beginning of your career.

   WHAT TO EXPECT AS A JUNIOR CONSULTANT

   When you work as a junior consultant, you will gain project experience and a consulting toolbox by cooperating closely with skilled and experienced colleagues, who are leaders and experts, young ambitious consultants and naturally fellow junior consultants. This will ensure your steep learning curve, and prepare you well, if you are interested in moving forward and become part of our graduate programme when you have finished your studies. As a junior consultant you will be working on a flexible schedule that will allow you to focus on studies and exams.

   Our ideal candidate could come from anywhere in the world, but it is important that you have excellent proficiency in English.

   Læs mere
  • Jyske Bank

   31. Maj

   Er du nyuddannet og klar til at prøve dine færdigheder af i en finansiel virksomhed? Med graduateprogrammet i Jyske Bank-koncernen får du mulighed for at prøve dine færdigheder af i forskellige jobfunktioner på tværs af en stor koncern.

   • Fast mentor, der giver dig løbende feedback, så du er sikker på konstant at udvikle dig og blive bedre
   • Individuelt forløb, sammensat til netop dig. Ikke to mennesker er ens
   • Stor finansiel koncern med mange forskellige muligheder for at prøve dig selv af
   • 18 måneder med mulighed for fast ansættelse

   Om Jyske Bank-koncernen som arbejdsplads

   Jyske Bank er en god arbejdsplads for dig, der ikke er som alle andre, og som tør vende tingene på hovedet for at finde gode løsninger. Vi tør tænke anderledes. Derfor går vi foran på markedet og viser nye veje. Og derfor kan vi tilbyde vores kunder løsninger, de måske ikke selv har fået øje på. Vi har vi en kultur, hvor vi sætter pris på anderledes løsninger og på mennesker, der tør komme med nye ideer.  

   Jyske Bank-koncernen er Jyllands største finansielle arbejdsplads og har hjemsted mellem sø og skov i Silkeborg, hvor omkring 1000 af koncernens 4000 medarbejdere arbejder – lige fra økonomer og jurister til dataloger og journalister. Koncernen rummer Jyske Bank, Jyske Realkredit, Jyske Invest og Jyske Finans. Derfor kan en karriere i Jyske Bank udvikle sig i præcis den retning, du har ambition om.

   I Jyske Bank starter din karriere allerede den første dag. Vi har tillid til dig og giver dig ansvar og udviklingsmuligheder fra første færd. Ikke to mennesker er ens, og derfor giver vi dig frihed til at skræddersy dit karriereforløb efter dine ambitioner. Vi har den særlige størrelse, hvor vi har et højt fagligt niveau, men stadig en uformel kultur og et fladt hierarki.

   Mere information

   Vil du vide mere, så kontakt vores HR-medarbejder

   Lisa di Boscio Jakobsen

   HR Partner, Talent acquisition

   Afdeling: HR Partnere

   Telefon:+45 89 89 80 25

   E-mail:lisa.jakobsen@jyskebank.dk

   Læs mere
  • Jysk

   31. Maj

   JYSK Graduate Programme

   8220, Brabrand

   Become a Graduate in JYSK 

   Do you want the opportunity to kick-start your IT career in a global organisation that focuses on Customer First, Omni Channel Business, Unified Commerce and Digitalization?

   The duration of our IT Graduate Programme is 18-24 months, and you will have a customized, personal programme which will ensure that you get all the competences and tools that you need. As part of the IT Graduate Programme you will spend time with different departments within the organisation – which will broaden your view of the JYSK core business and enable you to form relations across the organisation.

   Interested? Keep an eye on our jobsite. We will continuously post the IT Graduate positions. 

   Become a Sales & Expansion Graduate in JYSK

   Are you passionate about marketing, sales and retail? Do you want to be part of a professional organisation with global success? Would you be interested in an international Graduate Programme at our Head Office? Then our JYSK S&E Graduate Programme is just right for you!

   You will be able to use your educational background for performing challenging tasks – and for contributing new approaches and perspectives to ongoing projects. 

   Interested? Keep an eye on our jobsite. We will continuously post the S&E Graduate positions. 

   When you grow. We grow.

   “JYSK is striving to be the frontrunner within their field when it comes to digital solutions, and being part of an organization who are this ambitious about their IT strategy is truly motivating. As a graduate I get to be involved not only in operations but also at the tactical and strategical level of my field. I have a say at the table, my opinions are valued and if I want responsibilities they are there for the taking!”

   Sune Alexander Christensen

   IT Graduate

    

   Bring dedication. Meet possibilities.

   “One of the many great things about beginning your work life at JYSK is the welcome and thorough introduction you get, helping you to transition smoothly from academic life to start thinking more in terms of how you can exploit your knowledge and critical thinking in making a real difference and impact at JYSK. When you are ready to make this impact and have been given the tools, the rest is on you, and if you bring dedication and show just how ambitious you are, there are many possibilities.”

   Lasse Mangaard Schmidt

   S&E Graduate 

   Læs mere
  • William Demant

   31. Maj

   The Graduate Programme at Demant offers you a unique opportunity to develop your personal and professional skills in a global company that creates life-changing differences through hearing health to millions of people worldwide.

   For the programme starting September 2022, we will offer a number of different tracks which will be revealed during the fall 2021. No matter which track you choose, the programme will lead you through a two-year journey. Depending on the track, you will have 3-4 different rotations of each 3-9 months. This will provide you with a broad understanding of our business and a strong network of people across functions.

   You will plan your rotations together with your Host Manager to enhance your professional and personal development as much as possible. We are a global company, so all the programmes are designed with an international perspective in mind and many of our graduates have the opportunity to go abroad for one or more rotations.

   Our expectations will be high, and you will be given real tasks and responsibilities with high exposure from day one. We believe this is the best way to kick-start your career and after successfully completing the programme, you will continue your career in Demant, either in Denmark or abroad.

   Læs mere
  • KPMG

   31. Maj

   KPMG Graduates

   Hele Danmark

   KPMG Graduates

   By starting your career as a trainee or graduate at KPMG, you will become part of a large international network of auditors and advisors.

   You will work with Danish and large international companies to develop solutions for real-world challenges.

   You will be given the opportunity to work on many different types of projects, and this gives you the chance to take on a high degree of responsibility early on in your career.

   Graduate Programme

   The KPMG Graduate Programme is a 1-year programme that gives you the skills and expertise needed to thrive in a challenging and global environment. The graduate programme starts with a week-long on-boarding programme, where you will meet the other graduates and trainees, learn about KPMG and receive the training you need to start your career.

   The graduate programme provides you with learning objectives and consists of a combination of structured, in-house training and client-facing engagements to nurture your development. You will be assigned a performance manager to help guide you and set you on the right course.

   We accept applications for our Audit Graduate Programme during the fall semester. You can apply for our Advisory Graduate Programme during the winter/spring.

   Læs mere
  Sortér efter

   Hvad er graduate

   Når man er færdig med sin uddannelse på bachelor niveau, så kan man fortsætte som kandidat. Men før man bliver færdig som kandidat, er det en rigtig god idé, at søge om et job som graduate.

   På den måde vil du få en fin introduktion på arbejdsmarkedet, og du kan være sikker på, at din kommende arbejdsgiver er særdeles professionel samt har gjort sig nogle seriøse tanker om, hvordan du lærer mest muligt på kort tid.

   Virksomhederne gør det ikke kun for at hjælpe dig. Virksomheder som tilbyder graduate programmer gør det også for at få direkte adgang til at screene de bedste graduates, som vil blive tilbudt rigtige gode jobs i virksomheden, når graduate programmet er ved at være gennemført.

   Graduate program

   Et graduate program kan variere i længde. Et graduate program tager som hovedregel et par år. I løbet af programmet kommer du typisk rundt i flere forskellige afdelinger, så du opnår mange forskellige kompetencer og ikke mindst et helhedssyn på, hvordan virksomheden fungerer.

   Indenfor graduate programmer er der også nicher, idet at du som kandidat allerede befinder dig på specialistniveau. Eksempelvis findes der graduate programmer såsom:

   • Graduate program HR
   • Graduate program IT
   • Graduate program ingeniør

   I løbet af dit graduate forløb, kan du forvente sparring fra en mentor, og forløbet vil alt andet lige være ret intenst – både i forhold til læring og antal timer, som du bruger på jobbet. I nogle virksomheder tilbydes som en del af graduate programmet en arbejdsperiode i udlandet, eksempelvis i en dattervirksomhed.

   Graduate job

   Efter endt graduate uddannelse, så er det ikke usædvanligt at du bliver tilbudt et fuldtidsjob – med mindre at enten du eller virksomheden har mistet interessen for modparten under vejs i graduate forløbet.

   Både før du starter, men også i løbet af dit graduate forløb, vil virksomheden se på og vægte dine akademiske resultater i form af dine karakterer – men også dine personlige egenskaber. Det er jo vigtigt, at du føler dig motiveret i dit graduate job.

   I dit graduate job skal du bevise en personlig udvikling, at du er ambitiøs, og du kan skabe synlige resultater for virksomheden.

   loading