Privat-konto

Allerede har en konto? Log ind nu

Priser

Dage 30
Priser fra 1.495 ,-

Priser er eksklusiv moms

Udfyld

Payment types: Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

Allerede har en konto? Log ind nu

Nulstil din adgangskode nedenfor

Tilbage til login
loading

Hvad kendetegner et sundt arbejdsmiljø? Det får du svaret på her

Hvad kendetegner et sundt arbejdsmiljø?

Stress er en af de hyppigste årsager til, at danskerne sygemelder sig. I en række tilfælde skyldes stress mistrivsel på arbejdspladsen, hvorfor adskillige virksomheder arbejder på at fremme et sundt arbejdsmiljø. 

I denne artikel vil vi besvare spørgsmål:

 • Hvad ordet: Arbejdsmiljø, egentlig betyder
 • Arbejdsmiljøregler og Arbejdsmiljøloven
 • Arbejdsmiljøuddannelse og arbejdsmiljørepræsentant
 • Arbejdsmiljøorganisation

Hvad er et arbejdsmiljø?

Et arbejdsmiljø indebærer både den:

 1. Fysiske
 2. Psykiske
 3. Sociale

del af arbejdet. Arbejdsmiljøet inkluderer alle virksomhedens ansatte, hvorfor det er et fælles ansvar, at alle medarbejdere trives. 

Dog oplever flere arbejdspladser et ærgerligt arbejdsmiljø, hvor flere medarbejdere i danske virksomheder fortæller, at de er udsat for mobning, chikane, stress eller generel mistrivsel på jobbet. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte ansatte, men også for hele virksomheden, da det kan gå udover produktiviteten, omsætningen og arbejdspladsens omdømme.

Således arbejder en stor del af de danske arbejdspladser på at fremme trivsel, og dermed skabe rammer for et ideelt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er glade for at gå på arbejde. 

1. Fysisk arbejdsmiljø

Et sundt fysisk arbejdsmiljø indebærer typisk god udluftning, ingen farlige elinstallationer, ubehagelige lyde eller lys, der kan genere i løbet af arbejdsdagen. Desuden har et godt fysisk arbejdsmiljø de korrekte forudsætninger for, at arbejdet kan blive udført sikkert og komfortabelt.

Således er det fx vigtigt, at en virksomhed - hvor størstedelen af arbejdsdagen foregår på kontoret - tilbyder kontorstole, der kan indstilles i højden, og dertilhørende justerbare borde, hvor medarbejderne kan arbejde uden at bekymre sig om skader i ryg og nakke. 

Et andet eksempel kan være en byggeplads. Her er det essentielt, at miljøet er sikkert, og du ikke er i direkte kontakt med fx farlige væsker og kemikalier. Derudover skal medarbejderne være fortrolige med, hvorledes maskinerne skal benyttes. Stillads og lignende konstellationer skal også være opstillet efter gældende reglementer.  

Her er et udsnit af de fysiske faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet:

 • Indeklima
 • Støj og belysning
 • Indretning af kontor
 • Korrekt udstyr og maskineri

I det næste afsnit vil vi gå i dybden med, hvad der kendetegner et sundt psykisk arbejdsmiljø.

2. Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø kan være en udfordring at arbejde med, idet ikke alle medarbejdere deler deres tanker og følelser. Således er det bl.a. ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøet opfordrer til åbenhed og dialoger, og lader de ansatte komme til orde med deres forslag, ideer og tanker omkring arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Derfor er inklusion et nøgleord, når det drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø. Et sundt psykisk arbejdsmiljø har klare arbejdsgange, hvor konstruktiv kritik er forventet og ikke mindst ros, hvis en af medarbejderne har udført et fornuftigt stykke arbejde. Desuden skal personlig udvikling og variation i dagligdagen være en mulighed. 

Det gode psykiske arbejdsmiljø har troværdighed og tillid som grundværdier mellem kollegaer, såvel som mellem ledelsen og de ansatte.  

Her er et udsnit af de psykiske faktorer, der påvirker arbejdsmiljøet:

 • Kravene, der bliver stillet til den enkelte medarbejder
 • Dialogen mellem de ansatte og lederne. Herunder er det afgørende, at den ansatte har en oplevelse af at blive hørt
 • Fine sociale relationer på kryds og tværs af organisationen

Apropos sociale relationer, ser vi på det 3. ben i forhold til arbejdsmiljø, nemlig det sociale element.

3. Social arbejdsmiljø

Det sociale arbejdsmiljø handler om relationer på arbejdspladsen og den støtte som de ansatte oplever, men også påvirkes af i interaktionen med kollegaerne på arbejdspladsen.
 
Ansvaret for arbejdsmiljøet herunder det sociale, er arbejdsgiverens.
 
Det sociale arbejdsmiljø adskiller sig derfor fra det organisatoriske arbejdsmiljø, der vedrører ressourcerne og rammebetingelserne, som er til stede i virksomheden for, at medarbejderne kan udføre arbejdet på bedst tænkelige måde.
 
Hvordan arbejdsmiljøet kan faciliteres kommer vi tilbage til, men før vi gør det, ser vil lige på, hvad et godt arbejdsmiljø er.

Godt arbejdsmiljø

Det er vigtigt at pointere, at hver enkelte medarbejder har deres egen opfattelse af, hvad der kendetegner et godt arbejdsmiljø. Dog er der en række værdier og normer de fleste vil betegne som sunde og positive, hvad angår miljøet på arbejdspladsen. 

Et dårligt arbejdsmiljø kan derimod indeholde flere forskellige elementer, fx dårlig stemning, hvor medarbejdere mobber deres kollegaer eller taler bag om ryggen af ledelsen.

Det kan også være et arbejdsmiljø, hvor der ikke opleves en forståelse for forskellighed. Det kan fx være, hvis der ikke tages hensyn til de ansattes privatliv eller kulturelle baggrund. 

Et usundt arbejdsmiljø kan også være en arbejdsplads, hvor medarbejderne ikke får lov til fx at gå på weekend eller holde 100% fri på ferie- og fridage. Flere vejledende undersøgelser viser, at det er vigtigt at koble af, og bl.a. kan slukke mobiltelefonen og lukke ned for sin e-mail i weekenden. I værste fald kan et dårligt arbejdsmiljø føre til stress, hvilket hverken gavner den stressramte eller arbejdspladsen. 

Derfor er det afgørende, at din virksomhed arbejder aktivt for at fremme et sundt arbejdsmiljø. Hvordan gør man så det? Det gør din virksomhed ved at skabe en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisation

I virksomheder eller organisationer med 10 eller flere ansatte, skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation. I daglig tale har det forkortelsen: AMO.

Sagt på en anden måde. I virksomheder eller organisationer, hvor der højst er 9 ansatte, skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres. Der er dog ikke en formel pligt til at danne en arbejdsmiljøorganisation.

Vil du gerne vide mere om en arbejdsmiljøorganisations opgaver, så klik her.

En arbejdsmiljøorganisation består af en eller flere arbejdsledere samt en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant sikrer kollegernes medindflydelse på arbejdsmiljø.

Da det som nævnt er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt på arbejdspladsen - er det arbejdsmiljørepræsentanten's opgave at støtte ledelsen i det arbejde - samtidig med at kollegerne får medindflydelse.

En arbejdsmiljørepræsentant kan tage en arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøloven bliver ændret hvert år, så det kan anbefales at genopfriske kurset efter blot få år. 

Forkortelsen for en arbejdsmiljørepræsentant er AMR, og der er tale om et tillidserhverv, hvor typisk der er tale om et supplement til lønnen. Så en arbejdsmiljørepræsentant løn ligger gerne i niveauet 500-1000 kr som et tilskud pr. måned.

En arbejdsmiljørepræsentant kan eksempelvis have følgende opgaver:

 • Koordinere og lede virksomheden's samarbejde i forhold til: Sikkerhed og sundhed
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 • Være med til at fastsætte størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen
 • Lægge en plan for arbejdsmiljøorganisationen's: Opbygning, medlemmer mv.
 • Sikre at arbejdsmiljøloven bliver overholdt

Så lad os tage et nærme kig på arbejdsmiljøloven.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljøloven er en rammelov. Det vil sige at loven for arbejdsmiljø er mere specifikke i forhold til forfatningsmæssige bestemmelser. Arbejdsmiljøloven fastlægger derfor generelle forpligtelser og principper. Det er så i virksomhederne, at arbejdsmiljøorganisationerne skal effektuere loven via de vejledninger, som Arbejdstilsynet (AT) angiver som god praksis.

Det gør Arbejdstilsynet ud fra bekendtgørelser, som uddyber og præciserer reglerne i loven.

En stor del af de danske arbejdsmiljøregler stammer dog fra EU, som har lavet en række direktiver omhandlende:

Arbejdsmiljø reglerne findes derfor på Arbejdstilsynet's website.

Nu, hvor du er ved at se på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan det anbefales at læse lidt mere om:

Persondatapolitik | Regler og betingelser